Czech

From ConTeXt wiki
Jump to navigationJump to search

< Fonts | Encodings and Regimes >

Minimal example:

\mainlanguage[cz]
\enableregime[latin2]

\starttext
  Nějaký český text, třeba o~těch příliš žluťoučkých koních,
  co pěli ďábelské ódy.
\stoptext